Användarguide
Support HemLägga till och redigera innehållPlacera om innehåll

Placera om innehåll

  1.  Klicka på innehållet du vill placera om, dra och släpp det dit du vill ha det. Platsen innehållet hamnar på markeras med en orange linje.
  2. Ändra storleken på innehållet genom att dra i dubbelpilen.
  3.  Publicera ändringarna.

    Tips:

    Du kan lägga till obegränsad mängd innehåll till en sektion, du kan även flytta innehållet till en annan sektion.