Help center

How can we help You?

Support HomePráce s obsahemJak vložit mapu

Jak vložit mapu

1. Najetím myší do obsahu sekce zobrazíte tlačítko plus pro přidání nového obsahového bloku. 

2. Klikněte a zvolte typ obsahu Mapa.

3. Zadejte vaši adresu. 

4. Mapu můžete upravit, smazat, změnit její velikost nebo ji přesouvat v rámci dané sekce. 

5. Změny publikujte.