Användarguide
Support HemPremiumtjänsterRedigera sidor för medlemsinloggning och registrering

Redigera sidor för medlemsinloggning och registrering

I den här guiden kommer du att lära dig hur du redigerar sidorna för medlemsinloggning och medlemsregistrering som skapas efter att du låst en menysida på din hemsida.

1. Klicka på Sidor.

2. Välj Medlemsinloggning eller Medlemsredigering. Välj sedan Redigera.

3. Du kan redigera sidan likt du redigerar andra menysidor. Till exempel lägga till innehåll, ändra bakgrund och utseende.

Det är också möjligt att byta namn på sidorna, eller visa dem i menyn. Du kan inte lägga till eller ta bort nya fält i inloggningsformuläret, men du kan dock anpassa registreringsformuläret för att begära ytterligare information från besökare, till exempel ett telefonnummer. Denna information hittar du sedan i medlemmens detaljer i hemsidans administration.

Instruktioner för att tillåta åtkomst till lösenordskyddade sidor finns här.