Användarguide
Support HemPremiumtjänsterGe tillgång till lösenordsskyddade sidor

Ge tillgång till lösenordsskyddade sidor

Som standardinställning måste du godkänna varje ny medlem på din hemsida manuellt. Du har möjlighet att aktivera automatisk godkännande om du vill.

 1.  Klicka INSTÄLLNINGAR.


 2.  I Hemsidans Inställningar, under Inställningar för medlemsinloggning, kan du välja om du vill godkänna registreringar manuellt eller ej. Om alternativknappen är grå, godkänns alla medlemsregistreringar automatiskt.


  När du godkänt en medlemsregistrering mottar besökaren i fråga ett automatiskt mejl som meddelar att medlemsregistreringen godkänts och att de nu har tillgång till hemsidans lösenordskyddade sidor. Besökare vars registrering du inte godkänner, mottar inte någon notifiering. Notera att då du lägger till en medlem manuellt, mottar medlemmen inte någon notifiering och du bör meddela medlemmen på annat vis.

  Om automatiskt godkännande är aktiverad får besökaren tillgång till lösenordskyddade sidor omedelbart efter registrering.

  Om du har manuellt godkännande aktivt blir du notifierad via mejl att en ny medlemsregistrering gjorts. Du har möjlighet att godkänna eller blockera tillgång för denna besökare direkt i mejlet.


  Du kan ändra vilken e-postadress du får notiser om nya registreringar till genom att trycka på Ändra e-postadress under alternativet E-postadress för information om nya registreringar. 


  Du kan hantera listan över registrerade medlemmar via hemsidans administrationssida genom att klicka Registrerade medlemmar.
  Registrerade medlemmar
  Du kommer därefter se en lista på registrerade medlemmar. Du kan godkänna, blockera och ta bort medlemmar samt manuellt lägga till nya medlemmar genom att klicka Lägg till medlem.


  Medlemmar raderas genom att man klickar på dom, och sedan alternativet "Radera medlem".  Det går också att godkänna, ta bort eller blockera flera medlemmar samtidigt.