Användarguide
Support HemPremiumtjänsterFlytta Premiumtjänster

Flytta Premiumtjänster

Den här artikeln beskriver hur man flyttar Premiumtjänster och domäner mellan hemsidor skapade med Webnode. Denna funktion är endast tillgänglig för hemsidans ägare, det vill säga den e-postadress som användes för att skapa hemsidan eller som i efterhand har angetts som ägare. Flytt av tjänster är endast möjlig mellan hemsidor som finns på samma konto.

Stegen för att påbörja flytten av en tjänst:

1. I projektdetaljer klickar du på fliken Administration och sedan på Köpta tjänster och kvitton.

Administration - Köpta tjänster och kvitton

2. En alternativ metod är direkt via redigeringsverktyget. Klicka först Inställningar i det övre högra hörnet.

3. Klicka sedan på fliken Allmänt följt av Köpta tjänster och fakturering.

Allmänt - Köpta tjänster och fakturering

Flytta Premiumtjänster
 

När Premiumtjänster flyttas från en hemsida, så flyttas även alltid alla domäner som är kopplade till hemsidan. Hemsidan som man flyttar tjänsterna från nedgraderas till gratisversionen av Webnode. Om lagringsminnet som används överskrider den gräns som tillåts i gratisversionen av Webnode, så kommer filer och annan information på hemsidan som tjänsterna flyttas från raderas efter 2 dagar, så att hemsidans innehåll inte längre överskrider gränsen. För att bevara allt innehåll och återställa premiumfunktionerna är det möjligt att beställa en Premiumtjänst på nytt.

1. Klicka på Flytta tjänsten i sektionen Flytta Premiumtjänsten till en annan hemsida.

Flytta Premiumtjänsten till en annan hemsida
 

2. Välj hemsidan du vill flytta Premiumtjänsten till och tryck på knappen Flytta

Notera: Premiumtjänster kan bara flyttas till hemsidor som inte redan har en aktiv Premiumtjänst. Hemsidor som inte går att flytta tjänsten till kommer att vara utgråade.

Om du inte har några andra hemsidor på ditt konto så kommer inga alternativ att visas, och tjänsten kan inte flyttas. Kontakta vår kundtjänst om du vill flytta tjänster till en hemsida på ett annat konto.

3. Kontrollera att hemsidan du flyttar Premiumtjänsten från och till är korrekt, och bekräfta sedan flytten genom att trycka på knappen Flytta.

4. Den slutförda flytten bekräftas genom detta meddelandet.

Premiumtjänst flyttades framgångsrikt

Domäner som hanteras av Webnode kommer att vara aktiva inom 24 timmar. Om du flyttade en domän som hanteras via en annan leverantör så måste DNS-inställningarna för domänen uppdateras hos din leverantör. Om domänen hanteras via en annan leverantör så kommer du att meddelas om detta i ett meddelande efter att tjänsterna har flyttats.

Flytt av domän

Domäner kan bara flyttas till en hemsida där en Premiumtjänst är aktiv. Om du vill flytta din Premiumtjänst till en annan hemsida så följer du stegen ovan i denna artikel, domänen flyttas då tillsammans med Premiumtjänsten.

1. Klicka på Flytta domän i sektionen Flytta domän till ett en annan hemsida.

Flytta domän till en annan hemsida

2. Välj hemsidan du vill flytta domänen till och tryck på knappen Flytta

Flytta domän 1

Hemsidor som inte har en aktiv Premiumtjänst kommer att vara utgråade i detta steget.

Om du inte har några andra hemsidor på ditt konto så kommer inga alternativ att visas, och domänen kan då inte flyttas. Kontakta vår kundtjänst om du vill flytta en domän till en hemsida på ett annat konto.

3. Kontrollera att hemsidan du flyttar domänen från och till är korrekt, och bekräfta sedan flytten genom att trycka på knappen Flytta.

Flytta domän 2

4. Den slutförda flytten bekräftas genom detta meddelandet. 

Domän flyttades framgångsrikt

Notera: Om du flyttar en domän som hanteras via en annan leverantör så måste DNS-inställningarna för domänen uppdateras hos din leverantör. Om domänen hanteras via en annan leverantör så kommer nedan meddelande att visas i samband med att domänen flyttas.

Domänen är registrerad hos en annan leverantör

Om du har aktiva e-postkonton på en domän (oavsett om domänen hanteras av Webnode eller av en annan leverantör) flyttas e-postkontona tillsammans med domänen.

Fakturor för Premiumtjänster och domäner flyttas alltid med till den nya hemsidan, och där kan dom laddas ner enligt instruktionerna här.