Návody

S čím vám môžeme pomôcť?

Hlavná stránkaPráca s obsahomAko pridať novú sekciu

Ako pridať novú sekciu

1. Presunom myši do obsahovej časti stránky sa zobrazí tlačidlo plus na pridanie novej sekcie.

2. Vyberte typ sekcie, ktorú chcete pridať. Kliknutím na pokročilú ponuku sa zobrazia ďalšie možnosti.

3. Zmeny publikujte.

Tip: V každej sekcii je možné nastaviť rôzne pozadia.