Sekcja obsługi klienta
Strona głównaUslugi PremiumJak przenieść usługi premium do innego projektu

Jak przenieść usługi premium do innego projektu

W tym artykule dowiesz się jak możesz przenosić pakiety usług premium wraz z domenami pomiędzy różnymi projektami utworzonymi w edytorze Webnode. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla właściciela projektu, tj. adresu e-mail użytego do stworzenia projektów lub za pomocą którego są aktualnie zarządzane. Przeniesie usług premium można przeprowadzić wyłącznie za pomocą konta przypisanego do takiego adresu e-mail.

Jeżeli posiadasz aktywną subskrypcję dla domeny lub pakietu usług premium, które zamierzasz przenieść, taka subskrypcja zostanie anulowana.

Proces przenoszenia przebiega następująco:

1. Wejdź w szczegóły projektu, kliknij w zakładkę Zarządzanie, a następnie wejdź w Zakupione usługi i fakturowanie.

2. Możesz także zrobić to bezpośrednio z poziomu edytora stron. Wejdź w Ustawienia widoczne po lewej stronie paska narzędzi.

3. Teraz wejdź w zakładkę Przegląd, a następnie w Zamówione usługi i fakturowanie.

Przenoszenie pakietu usług premium

Podczas przenoszenia pakietu przenoszone są również wszystkie domeny przypisane do danego projektu. Wszystkie usługi premium, np. skrzynki pocztowe, zaawansowane dane statystyczne dotyczące ruchu na stronie lub możliwość aktywowania sklepu internetowego, przypisane do projektu wyjściowego zostaną wyłączone. Następnego dnia po przeniesieniu usług premium, dopuszczalny limit danych zostanie ograniczony do poziomu dostępnego dla projektów w wersji darmowej. Jeżeli chcesz zachować dane i odnowić funkcje premium dla projektu wyjściowego, musisz ponownie wykupić pakiet usług premium.

1. Wejdź w sekcję Przełącz pakiet Premium do innego projektu i kliknij Przełącz pakiet.

2. Wybierz projekt docelowy i kliknij Przełącz.

WAŻNE: Pakiet premium można przenieść wyłącznie do projektu w wersji darmowej. Wszystkie pozostałe projekty na liście będą wyszarzone.

Przycisk przełączania pozostanie wyszarzony i nie będzie możliwości przeniesienia pakietu do innego projektu, jeżeli nie posiadasz na swoim koncie żadnych innych projektów. Prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta, jeżeli zamierzasz przenieść pakiet do projektu zarejestrowanego na innym koncie.

3. Upewnij się, że projekty wyjściowy i docelowy są właściwe, a następnie potwierdź operację klikając Przełącz.

4. Jeżeli przełączanie zakończyło się sukcesem, na ekranie wyświetli się poniższe potwierdzenie.

Domeny utrzymywane przez Webnode będą aktywne w ciągu 24 godzin. Jeżeli jednak przeniesiona domena była jedynie przypisana do projektu, konieczne będzie zmodyfikowanie ustawień DNS u swojego administratora domeny. W przypadku przypisanych domen, taki komunikat zostanie wyświetlony w czasie weryfikowania i potwierdzania przeniesienia usług premium.

Przenoszenie domeny

Domenę można przenieść wyłącznie do projektu, który posiada już aktywny pakiet usług premium. Jeżeli zamierzasz przenieść aktualnie posiadany pakiet, postępuj zgodnie z opisem podanym w części pierwszej tego artykułu, ponieważ wraz z pakietem przenoszona jest także domena.

1. Wejdź w sekcję Przełącz domenę do innego projektu i kliknij Przełącz domenę.

2. Wybierz projekt docelowy i kliknij Przełącz.

Wszystkie projekty na liście niemające usług premium zostaną wyszarzone.

Jeżeli nie posiadasz żadnego innego projektu na swoim koncie, to pole będzie puste i nie będzie możliwości przeniesienia domeny. Prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta, jeżeli zamierzasz przenieść domenę do projektu zarejestrowanego na innym koncie.

3. Upewnij się, że projekty wyjściowy i docelowy są właściwe, a następnie potwierdź operację klikając Przełącz.

4. Jeżeli przełączanie zakończyło się sukcesem, na ekranie wyświetli się poniższe potwierdzenie.

WAŻNE: Jeżeli przeniesiona domena była jedynie przypisana do projektu, konieczne będzie zmodyfikowanie ustawień DNS u swojego administratora domeny. W przypadku przypisanych domen, taki komunikat zostanie wyświetlony w czasie weryfikowania i potwierdzania przeniesienia usług premium.

 

PODPOWIEDŹ: Jeżeli dana domena posiada aktywne usługi pocztowe (prowadzone przez Webnode lub u innego dostawcy), zostaną one przeniesione do nowego projektu wraz z domeną.

Faktury wystawione za kupno usług premium i domen są zawsze przenoszone do nowego projektu, gdzie można je pobierać zgodnie ze wskazówkami podanymi tutaj.