Sekcja obsługi klienta
Strona głównaSklep internetowyJak skonfigurować współdzieloną listę produktów dostępną we wszystkich wersjach językowych strony

Jak skonfigurować współdzieloną listę produktów dostępną we wszystkich wersjach językowych strony

W tym przewodniku poznasz szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania współdzielonej listy produktów, która będzie dostępna we wszystkich wersjach językowych Twojej strony. Ta funkcja może być stosowana we wszystkich wielojęzycznych sklepach internetowych, które korzystają z tej samej listy produktów współdzielonych we wszystkich wersjach językowych.

1. Jeżeli chcesz aktywować tę funkcję, kliknij w dostępną w w panelu administracyjnym zakładkę Konfiguracja sklepu, a następnie wejdź w sekcję Ustawienia ogólne.


2. Kliknij przycisk Edytuj widoczny obok Współdzielonej listy produktów we wszystkich wersjach językowych.

3. Wybierz Tak, a następnie wybierz wersję językową, w której chcesz zapisać swoje produkty. Potem potwierdź wybór klikając w Zapisz.


Wybrana wersja językowa Twojej strony, dla której chcesz prowadzić listę produktów, odpowiada wersji językowej panelu administracyjnego w Twoim edytorze, tj. wersji językowej domyślnie wykorzystywanej do wyświetlania poszczególnych produktów w Twoim sklepie.

UWAGA: Wyłączenie i ponowne włączenie współdzielonej listy produktów umożliwi Ci wybranie języka, w którym taka lista zostanie zapisana, a następnie zunifikowana dla wszystkich innych wersji językowych. We wszystkich innych językach taka lista produktów zostanie usunięta.

 

Konfigurowanie wersji językowych dla poszczególnych produktów

1. Wejdź do edytora i kliknij w Produkty.


2. W sekcji Produkty znajdziesz przełącznik do zmiany wersji językowej strony. Znajdziesz tam również pole określające aktualnie wybraną wersję językową stroną, które znajduje się obok nazwy każdego z produktów.

3. Ten przełącznik znajdziesz także bezpośrednio w ustawieniach poszczególnych produktów.

Ustawienia dla poszczególnych produktów w ramach współdzielonej listy produktów są dostępne odrębnie w każdej wersji językowej strony i podzielono je na elementy tłumaczone i elementy nietłumaczone.

Do elementów tłumaczonych należą parametry produktów, które mogą się różnić w poszczególnych wersjach językowych. Są to nazwa produktu, skrócony opis produktu, jego etykieta, tytuł, adres URL, meta opisy, słowa kluczowe, nazwa dla grupy wariantów oraz nazwy samych wariantów produktu.

Modyfikowanie lub usuwanie danego elementu tłumaczonego w żaden sposób nie wpływa na konfigurację w innych językach.

PODPOWIEDŹ: Jeżeli wprowadzisz wybrany parametr dla elementu tłumaczonego tylko w jednym języku, zobaczysz następujące powiadomienie wysyłane automatycznie przez system.


Do elementów nietłumaczonych należą te parametry, które są zawsze identyczne we wszystkich językach. Są nimi cena, zdjęcia produktów, kategorie, widoczność produkty, numer produktu, dostępność produktu, waga, wielkość oraz porównanie cenowe.

UWAGA: Modyfikowanie lub usuwanie elementów nietłumaczonych ma wpływ na konfigurację danego produktu we wszystkich wersjach językowych.

PODPOWIEDŹ: Pole określające aktualną wersję językową danego produktu umożliwia odróżnienie elementów tłumaczonych i elementów nietłumaczonych. Elementom tłumaczonym zawsze towarzyszy to pole.

OSTROŻNIE: Usunięcie danego produktu spowoduje, że zostanie on usunięty ze wszystkich wersji językowych.

 

Warianty

Współdzielone wersje językowe można także stosować w odniesieniu do wariantów produktów. Znajdziesz tam także domyślny przełącznik, o którym mowa powyżej:

Jeżeli wybierzesz jedną z wersji językowych dla listy produktów współdzielonej we wszystkich wersjach językowych, możesz dodawać i usuwać nie tylko kategorie wariantów, ale także pojedyncze warianty produktów. W rezultacie w pozostałych wersjach językowych możesz jedynie zmienić nazwy poszczególnych pozycji, ale już bez dodawania lub usuwania poszczególnych produktów.

Kategorie

Podobnie jak produkty czy ich warianty, możesz także współdzielić poszczególne kategorie produktów we wszystkich wersjach językowych, a także zmieniać ich nazwy w wybranych językach. Pokazany powyżej przełącznik umożliwia zmianę wersji językowej.

W czasie dodawania nowej kategorii możesz wprowadzić jej nazwę dla wszystkich wersji językowych za pomocą przełącznika języków widocznego w oknie dodawania nowej kategorii.


UWAGA: Usunięcie wybranej kategorii powoduje, że zostanie ona usunięta we wszystkich wersjach językowych Twojego sklepu.

Wyłączanie współdzielonej listy produktów

Włączenie, a następnie wyłączenie funkcji współdzielonej listy produktów powoduje, że wszystkie produkty zostaną powielone w każdej z dodanych wersji językowych (będą miały identyczną nazwę i pozostałe parametry). Na przykład: jeżeli posiadasz produkt o nazwie "stół" w języku polskim i "tisch" w języku niemieckim, oznacza to, że po wyłączeniu funkcji współdzielonej listy produktów, "stół" pozostanie odrębnym produktem w polskiej wersji językowej, a "tisch" w niemieckiej wersji językowej. Nie będą one w żaden sposób ze sobą powiązane, tj. zmodyfikowanie jednego z nich nie wpłynie na parametry drugiego produktu.