Sekcja obsługi klienta
Strona głównaJak dodawac / edytowac tresciJak dodać nowy blok treści

Jak dodać nowy blok treści

1. Nakieruj kursor myszy w obszarze sekcji w taki sposób, aby po lewej stronie pojawił się przycisk dodawania (plus) służący do wprowadzenia nowego elementu treści. 

2. Wybierz rodzaj treści, którą chcesz dodać. Możesz także przewinąć w dół strony, aby wyświetlić dodatkowe opcje.

3. Opublikuj wprowadzone zmiany.

Podpowiedź: Możesz swobodnie przemieszczać treści na stronie przeciągając je do już istniejącego lub nowo utworzonego bloku treści.