Sekcja obsługi klienta
Strona głównaJak dodawac / edytowac tresciJak dodać formularz kontaktowy

Jak dodać formularz kontaktowy

1. Umieść kursor w obszarze wybranej sekcji, aby wyświetlił się przycisk dodawania (plus), który umożliwia dodawanie nowych treści do strony.

2. Kliknij w niego i wybierz pozycję Formularz kontaktowy.

3. Przesuń kursor w kierunku przycisku dodawania widocznego pomiędzy polami formularza, aby dodać nowy wiersz.

4. Wybierz rodzaj wiersza, który chcesz dodać.

5. Kliknięcie w wybrane pole umożliwia zmianę tekstu, modyfikowanie właściwości oraz usunięcie danego pola.

 

6. Opublikuj wprowadzone zmiany.

Podpowiedź: Jeżeli chcesz, aby Twój formularz kontaktowy zawierał więcej niż pięć pól, konieczny będzie zakup pakietu Premium.

Podpowiedź: Posiadając pakiet Premium umożliwisz osobom odwiedzającym Twoją stronę przesyłanie plików za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku przesyłania 1 pliku, jego wielkość może wynosić maksymalnie 2 MB, natomiast przesyłając kilka plików nie można przekroczyć wielkości 7 MB.

Podpowiedź: Jeżeli obecność formularza kontaktowego powoduje, że otrzymujesz wiadomości spam, sugerujemy zakup funkcji Zaawansowanej ochrony strony internetowej, która obejmuje takie funkcje, jak Filtrowanie adresów IP, Ochrona formularzy kontaktowych oraz Skanowanie pod kątem złośliwego oprogramowania.