Sekcja obsługi klienta
Strona głównaJak dodawac / edytowac tresciJak dodać formularz kontaktowy

Jak dodać formularz kontaktowy

1. Umieść kursor w obszarze wybranej sekcji, aby wyświetlił się przycisk dodawania (plus), który umożliwia dodawanie nowych treści do strony.

2. Kliknij w niego i wybierz pozycję Formularz kontaktowy.

3. Przesuń kursor w kierunku przycisku dodawania widocznego pomiędzy polami formularza, aby dodać nowy wiersz.

4. Wybierz rodzaj wiersza, który chcesz dodać.

5. Kliknięcie w wybrane pole umożliwia zmianę tekstu, modyfikowanie właściwości oraz usunięcie danego pola.

6. Opublikuj wprowadzone zmiany.

Podpowiedź: Jeżeli chcesz, aby Twój formularz kontaktowy zawierał więcej niż pięć pól, konieczny będzie zakup pakietu Premium.

Podpowiedź: Posiadając pakiet Premium umożliwisz osobom odwiedzającym Twoją stronę przesyłanie plików za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku przesyłania 1 pliku, jego wielkość może wynosić maksymalnie 2 MB, natomiast przesyłając kilka plików nie można przekroczyć wielkości 7 MB.

Podpowiedź: Jeżeli obecność formularza kontaktowego powoduje, że otrzymujesz wiadomości spam, możesz zmienić adres URL podstrony zawierającej taki formularz lub skontaktować się z nami, aby poprosić nas o aktywację CAPTCHA.