Støtteseksjonr
StartsidenPremium-tjenesterRegler om merverdihetsavgift ved kjøp av Premium-tjenester (gjelder for EU-kunder)

Regler om merverdihetsavgift ved kjøp av Premium-tjenester (gjelder for EU-kunder)

 1. Sluttkundesalg (B2C)

  I tråd med merverdihetsavgiftsdirektiv 2006/112/E samt 2008/8/EC. må Webnode beregne og kreve inn mva for kjøp av Premium-tjenester som gjøres av kunder innen EU. Det gjelder kunder som hører inn under kategorien "non-business".

  Webnode er ikke EU-selskap registrert i EU i henhold til den såkalte One Stop Shop-ordningen (“VAT MOSS“). Det betyr at vårt organisasjonsnummer (EU826017277) vises på faktura hos alle brukere i Europa og at vi må kreve inn og betale mva i de EU-landene der vi opererer. Det som er viktig for vår EU-kunder er at mva betales  av Webnode og at kunden ikke pålegges noen forpliktelser med hensyn til skatt.

  Det er også verdt å understreke at nummeret EU826017277 ikke kan kontrolleres i informasjonsutvekslingssystemet (VIES)  opprettet og drevet av Europakommisjonen.

 2. Handel mellom bedrifter - mva-betalere  (B2B)

  Om du er en bedrift med gyldig organisasjonsnummer der bedriften er registrert, kan du oppgi ditt organisasjonsnummer ved bestilling av Premium-tjenester, og du kommer til å bli belastet med merverdighetsavgift på 0% på Premium-tjenester i tråd med regler om omvendt avgiftsplikt. Vi anbefaler deg å ta kontakt med din skatterådgiver for å være sikker på at du oppfyller dine plikter overfor skattemyndighetene.

 3. Registrerte virksomheter, ikke mva-betalere

  Hvis du kjøper tjenester som bedrift, men din virksomhet betaler ikke merverdihetsavgift, vil fakturering behandles på samme måte som i punkt 1, dvs. du kommer til å bli belastet med merverdighetsavgift på 0%.