Κέντρο βοήθειας
Κεντρική σελίδα υποστήριξης Επεξεργασία ΙστοσελίδαςΠροσθήκη Υποσελίδων

Προσθήκη Υποσελίδων

1. Κάντε κλικ στις Σελίδες.

2. Μπορείτε να δημιουργήσετε υποσελίδες κάνοντας κλικ και σέρνοντας μία σελίδα προς τα δεξιά, διατηρώντας την παράλληλα κάτω από την κύρια σελίδα της.

 3. Δημοσιεύστε τις αλλαγές σας.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αναταξινομήσετε τις σελίδες σας με τον ίδιο τρόπο.