Κέντρο βοήθειας
Κεντρική σελίδα υποστήριξης Επεξεργασία ΙστοσελίδαςΑναταξινόμηση Σελίδων

Αναταξινόμηση Σελίδων

1. Κάντε κλικ στις ΣΕΛΙΔΕΣ.

2. Η αναταξινόμηση των σελίδων σας γίνεται σύροντας μία σελίδα επάνω ή κάτω στη λίστα σελίδων.

3. Δημοσιεύστε τις αλλαγές σας.

Συμβουλή

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε υποσελίδες με τον ίδιο τρόπο.