Κέντρο βοήθειας
Κεντρική σελίδα υποστήριξης Επεξεργασία ΙστοσελίδαςΑλλαγή του E-mail Πρόσβασης

Αλλαγή του E-mail Πρόσβασης

Αν χρειαστεί, μπορείτε να αλλάξετε το email που χρησιμοποιείτε για να εισέρχεστε στον λογαριασμό σας στη Webnode. Όλα τα αυτόματα email που αφορούν την ενεργοποίηση ή την λήξη των premium υπηρεσιών ή των domain σας θα έρχονται πλέον στη νέα διεύθυνση που έχετε ορίσει. Αν θέλετε να μεταφέρετε τη διαχείριση της ιστοσελίδας σε άλλον χρήστη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Webnode.

2. Στη σελίδα Τα project μου, κάντε κλικ στο κουμπί Mενού στην επάνω δεξιά γωνία.


3. Κάντε κλικ στο Το προφίλ μου. 


4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία δίπλα από το email εισόδου.


5. Συμπληρώστε τη νέα διεύθυνση email. Βεβαιωθείτε πως η διεύθυνση είναι έγκυρη και λειτουργική και πως έχετε πρόσβαση σε αυτή. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Έχετε υπ' όψιν πως δε μπορείτε να επιλέξετε μία διεύθυνση email που σχετίζεται ήδη με λογαριασμό στη Webnode. Η διεύθυνση θα πρέπει να είναι νέα και να μην έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούμε να μην συμπληρώσετε διευθύνσεις email που δημιουργήθηκαν υπό το domain σας για να εισέρχεστε. Αν το domain λήξει, η διεύθυνση email θα είναι ανενεργή που σημαίνει πως θα χάσετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε κωδικό ή να επιλύσετε αντίστοιχα θέματα. Η επίλυση σε τέτοια περίπτωση μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες λόγω του εσωτερικού πρωτοκόλλου ασφαλείας μας. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε λογαριασμούς όπως για παράδειγμα @gmail.com, @yahoo.com, κ.λπ.

6. Η αλλαγή θα εφαρμοστεί μόνο αφού κάνετε κλικ στον σύνδεσμο επαλήθευσης που θα σας σταλεί στη νέα διεύθυνση email. Αν δεν βρίσκετε το μήνυμα, ελέγξτε τον φάκελο ανεπιθύμητων/spam.7. Στη σελίδα Τα project μου, θα δείτε ένα μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την επιτυχή επαλήθευση της νέας διεύθυνσης email. 


Συμβουλή: Αν θέλετε να μεταφέρετε τη διαχείριση της ιστοσελίδας σε κάποιον άλλον, αλλάζοντας έτσι τον ιδιοκτήτη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών μας. Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούμε να ελέγξουμε αν η ιστοσελίδα έχει ενεργές αυτόματες ανανεώσεις υπηρεσιών ή αν υπάρχουν ενεργές υπηρεσίες, και θα ενημερώσουμε σχετικά τον νέο κάτοχο.