Κέντρο βοήθειας
Κεντρική σελίδα υποστήριξης Domain NamesΣύνδεση Domain name μέσω DNS Records

Σύνδεση Domain name μέσω DNS Records

Το άρθρο αυτό περιγράφει πως μπορείτε να συνδέσετε ένα domain name με τη σελίδα σας χωρίς να μεταφέρετε τη διαχείρισή του στη Webnode. Η χρήση δικού σας domain name με το Webnode project σας αποτελεί Premium δυνατότητα. Αυτό σημαίνει πως η ενεργοποίηση ενός Premium πακέτου είναι απαραίτητη προτού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το domain σας. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την ενεργοποίηση των Premium υπηρεσιών εδώ

Συνδέστε το domain στη διαχείριση της Webnode και στη συνέχεια ρυθμίστε τις εγγραφές DNS μέσα από το περιβάλλον του τρέχοντος παρόχου σας. Η σύνδεση domain ενδείκνυται περισσότερο για χρήστες που έχουν εμπειρία διαχείρισης domain records, καθώς δεν αναλαμβάνουμε τις αλλαγές των ρυθμίσεων σε περιπτώσεις σύνδεσης. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του domain σας, καθώς θα έχει πρόσβαση στη διαχείριση και τις ρυθμίσεις του. Η Webnode δεν ευθύνεται για λανθασμένες ρυθμίσεις σε domain που δεν είναι υπό τη διαχείρισή της.

Αν επιθυμείτε να μεταφέρετε και τη διαχείριση του domain σας στη Webnode, μπορείτε να προχωρήσετε σε μεταφορά του domain σας. 

Σύνδεση domain χωρίς μεταφορά

1. Μπορείτε να συνδέσετε το domain σας απευθείας από τις λεπτομέρειες project κάνοντας κλικ στη Διαχείριση και στη συνέχεια στη Διαχείριση domain.

 


2. Ο δεύτερος τρόπος είναι απευθείας μέσα από τον editor. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις.

 

3. Επιλέξτε την καρτέλα Domains και στη συνέχεια στην επιλογή Διαχείριση domain στα δεξιά.

4. Κάντε κλικ στο Μεταφέρετε το domain σας.

 

5. Κατεβείτε στο κάτω μέρος της σελίδαςκαι αναπτύξτε το κείμενο Μπορώ να χρησιμοποιήσω το domain μου χωρίς να το μεταφέρω στη Webnode; Κάντε κλικ στον σύνδεσμο της παραγράφου.

6. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, συμπληρώστε το domain σας και κάντε κλικ στην Προσθήκη domain.


7. Μπορείτε πλέον να δείτε τις εγγραφές DNS καθώς και βοήθεια για τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτές τις εγγραφές στη διαχείριση του τρέχοντος παρόχου του domain σας.


8. Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες email με τη Webnode, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε και τις εγγραφές ΜΧ στο δεύτερο μέρος του οδηγού. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες email με τη Webnode, πηγαίνετε κατευθείαν στην επόμενη ενότητα.


9. Κάνοντας κλικ στο Συνεχίστε στο τέλος της σελίδας ρυθμίσεων, θα οδηγηθείτε στη Διαχείριση domain. Αφού οι αλλαγές στις ρυθμίσεις εφαρμοστούν (συνήθως μετά από 24 ώρες), είναι απαραίτητο να επαληθεύσετε το domain στη Διαχείριση domain και να το ορίσετε ως το κύριο.

10. Για να επαληθεύσετε το domain, ανανεώστε τη Διαχείριση domain (ή πιέστε το πλήκτρο F5 στο πληκτρολόγιό σας).

11. Μετά την επαλήθευση, το domain θα εμφανίζεται ως ενεργό. Μπορείτε πλέον να το ορίσετε ως το κύριο domain σας στη σελίδα λεπτομερειών domain. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Οι αλλαγές στα DNS records ενός domain συνήθως εφαρμόζονται σε λιγότερες από 24 ώρες, συνεπώς μπορείτε να δοκιμάσετε να επαληθεύσετε το domain σας νωρίτερα. Εάν 24 ώρες μετά τις αλλαγές το domain σας δε μπορεί να επαληθευτεί, παρακαλούμε ελέγξτε ξανά τις αλλαγές που κάνατε ακολουθώντας πολύ προσεκτικά τον οδηγό και μεταφέροντας σωστά τις ρυθμίσεις από τον οδηγό στις ρυθμίσεις του domain σας. Επίσης, βεβαιωθείτε πως το domain σας δεν είναι ρυθμισμένο με AAAA record που οδηγεί εκτός της Webnode. Η σελίδα βοήθειας θα συνεχίσει να είναι ορατή έως την επιτυχή επαλήθευση του domain σας.
 
Αν έχετε ρυθμίσει και τα MX records ώστε να δείχνουν στη Webnode, θα μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς email μετά την επαλήυθευση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες οδηγίες για τις υπηρεσίες email here

Αν οι αλλαγές στο domain σας έχουν γίνει σωστά, το πιστοποιητικό https θα εφαρμοστεί αυτόματα εντός 24 ωρών από την επαλήθευση. Το πιστοποιητικό είναι δωρεάν. Αν το domain name σας εξακολουθεί να μη λειτουργεί μετά από τα παραπάνω βήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.