Κέντρο βοήθειας
Κεντρική σελίδα υποστήριξης Domain NamesΚατοχύρωση Domain Names με κατάληξη .com, .net, .org, .info, .biz και .es

Κατοχύρωση Domain Names με κατάληξη .com, .net, .org, .info, .biz και .es

Η διαδικασία κατοχύρωσης domain names με κατάληξη .com, .net, org, .info, .biz και .es απαιτεί να επαληθεύσετε την εγκυρότητα των στοιχείων επικοινωνίας που συμπληρώσατε κατά την αρχική κατοχύρωση. Η επαλήθευση γίνεται με κλικ στο σύνδεσμο που περιέρχεται στο email που θα βρείτε στη διεύθυνση email που συμπληρώσατε κατά την κατοχύρωση του domain. Αφού κάνετε κλικ στο σύνδεσμο, θα οδηγηθείτε σε μία σελίδα όπου θα πρέπει να τσεκάρετε τα κουτιά που θα δείτε, δηλώνοντας έτσι πως οι πληροφορίες είναι σωστές. Μπορείτε να βρείτε ένα παράδειγμα αυτής της σελίδας παρακάτω.

Στην περίπτωση που το domain name σας έχει ενεργή την Ιδιωτική Κατοχύρωση, η Webnode θα επαληθεύσει τις πληροφορίες για εσάς.

Το email επαλήθευσης θα σας σταλεί από τη διεύθυνση premium@webnode.com.

Αφού κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του email, θα οδηγηθείτε στην παρακάτω σελίδα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως τσεκάρετε τα κουτάκια όπως στο παράδειγμα.