Support sektion
HjemmesideTilføj/Fjern indholdTilføj en Blog

Tilføj en Blog

Start en blog ved at vælge en av vores blog-skabeloner! Du kan også tilføje en blog på en hjemmeside du allerede oprettet ifølge instruktionerne her:

1. For at tilføje en Blog til din hjemmeside skal du tilføje en ny side ved at klikke på SIDER -> + Tilføj side og derefter vælge Blog som sideskabelon og klikke på Vælg.

2. Navngiv din Blog og klik på Opret. 

Skift layout og antallet af forhåndsvisninger 

Skift layout ved at klikke på forhåndsvisningen og derefter på Layout.

Klik på Style for at vælge layoutstil. Og klik på +/- for at tilpasse antallet af forhåndsvisninger som ønskes i oversigten.

Slet hele Bloggen

Du kan slette hele bloggen ved at gå til menuen SIDER, vælge din blog i oversigten og derefter klikke på Slet blog. Samtlige blogindlæg og evt. indholdsoversigter slettes ligeledes.