Nápověda
Hlavní stránkaPrémiové službyPravidla pro DPH při nákupu prémiových služeb

Pravidla pro DPH při nákupu prémiových služeb

Webnode má povinnost rozlišovat při vystavení dokladu za platbu, zda se jedná o platbu pro podnikatelské aktivity či pro soukromé aktivity zákazníka. Zejména je to pro to, že EU klade jiné požadavky na vykazování a účtování DPH pro tyto skupiny. Webnode je povinen odvádět DPH z plateb za služby pro privátní zákazníky (neregistrovanými podnikatelskými subjekty), kteří mají sídlo v rámci Evropské Unie (dále EU). Řídí se přitom EU DPH direktivou regulující telekomunikační služby, vysílací služby a poskytování elektronických služeb č. 2006/112/EC, upravenou dále směrnicí č. 2008/8/EC.

1. Koncoví uživatelé – osobní použití (B2C)

Důležitá pro zákazníka je skutečnost, že v tomto případě je DPH z aktivace prémiových služeb koncovými uživateli vybíráno a odváděno prostřednictvím Webnode.

Webnode je registrovaný v EU ve schématu VAT MOSS (Mini-One-Stop-Shop) pod DIČ (VAT ID): EU826017277, které je zobrazeno na faktuře v případě, že uživatel spadá do kategorie koncového uživatele v EU. Tento kód značí, že Webnode je společnost registrovaná mimo EU, a pod tímto kódem vybírá a vykazuje DPH ve všech EU státech, kde vyvíjí své podnikatelské aktivity.

Berte prosím na vědomí, že výše uvedené EU DIČ přidělené Webnode nelze ověřit z výše popsaných důvodů přes webový portál systému ověřování VIES (VAT Information Exchange System) provozovaný Evropskou komisí.

2. Podnikatelské subjekty – plátci DPH (B2B) 

V případě, že služby pořizujete jako registrovaný podnikatelský subjekt a máte přiděleno platné DIČ/IČO v zemi, kde je registrován Vás podnikatelský subjekt, můžete toto DIČ/IČO zadat při zadávání objednávky prémiových služeb a bude Vám účtováno DPH ve výši 0% na základě přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge system).

Zkonzultujte prosím Vaše povinnosti týkající se vykázání tohoto nákupu ve Vašem daňovém přiznání se svým daňovým poradcem či účetním specialistou.

Faktura v tomto případě bude vystavena se švýcarským DIČ Webnode: CHE-413.669.887 MWST (lze ověřit zde).

3. Podnikatelské subjekty – neplátci DPH

V případě, že služby Webnode pořizujete jako registrovaný podnikatelský subjekt a nejste přitom registrování k DPH, bude Vám účtováno DPH ve výši 0%. Přijetím služby Webnode se stáváte tzv. „identifikovanou osobou k daní“. Zkonzultujte prosím Vaše povinnosti týkající se vykázání pořízení se svým daňovým poradcem či účetním specialistou.

Faktura v tomto případě bude vystavena se švýcarským DIČ Webnode: CHE-413.669.887 MWST (lze ověřit zde).